top of page

Fire Bond Silmax Pro

Bostik

Fire Bond Silmax Pro

bostik_fire_bond_silmax_pro.jpg

Enkomponent fogmassa för brandklassade anslutningsfogar i byggnader, brandklass upp till EI 120. Fogmassan är lättapplicerad med hand eller tryckluftsspruta.

Fogmassans speciella konsistens gör tilltryckning och pinning enkel. Efter reaktion med fukt här-dar fogmassan till en högelastisk fog med god rörelseupptagningsförmåga.

 

Typgodkännandebevis 0047/07.rnrnBostik 

Fire-Bond Silmax uppfyller EN 1366-4:2006, EN 1363-1:1999 och i tillämpliga delar EN 1363-2:1999.

Ladda ner mer information:

bostik-logo.png
bottom of page