Drev & isolering

Rockwool Markskiva

Isolering bestående av stenull baserad på Rockwool 1000 fiber.
Huvudsakligt användningsområde. Värme-, brand- och ljudisolering.

Rockwool Stenull består till största delen av stenullsfibrer som är av typen syntetiska
oorganiska glasartade silikatfibrer. Stenullsfibrerna uppfyller kraven i Anmärkning Q enligt den
europeiska klassificeringsförordningen nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning (CLP).

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Rockwool Markskiva

Rockwool

Kontakta oss

Jonas Jonsson, Projektledare

073-535 43 34
jonas@stockholmsfog.se

Vicky Åfeldt, Administratör

076-007 25 54
vicky@stockholmsfog.se

Oscar Törnqvist, Arbetsledare

073-985 57 78

Peter Kronqvist, Brandtätning
076-022 71 03