Verktyg & hjälpmedel

TDV-Rör

TDV-röret ser till att det blir rätt tryckutjämning, dränering och ventilation i väggens luftspalten. Montera TDV-rör i varje fogkors, i 45 graders lutning utåt/nedåt, skär ett snitt i bottningslisten i fogkorset varefter röret förs in. Finns i olika färger. Levereras i 50-pack.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

TDV-Rör

Övriga producenter

Kontakta oss

Jonas Jonsson, Projektledare

073-535 43 34
jonas@stockholmsfog.se

Vicky Åfeldt, Administratör

076-007 25 54
vicky@stockholmsfog.se

Oscar Törnqvist, Arbetsledare

073-985 57 78

Peter Kronqvist, Brandtätning
076-022 71 03