top of page

Fogmassa

Bostik Multiseal 2640
Company Logo

Bostik Multiseal 2640

Elastisk, snabbhärdande hybridfogmassa med god vidhäftning mot metall, trä, betong, sten, ABS-plast, PVC och liknande material.

Lämplig för fogning där endast begränsad rörelseupptagning är nödvändig och där en hårdare/stummare fog är önskvärd. Typiska användningsområden: Som dilationsfog i cement eller klinkergolv, Som nåtmassa i trädäck, inom- och utomhus, Fönster-eller dörrtätningar inom- och utomhus, Fogar mellan golv-och vägg samt vägg och tak, Fogning av metall och/eller plastdetaljer.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Bostik Multiseal 2640

Bostik

bottom of page