top of page

Fogmassa

Bostik Silmax 2620
Company Logo

Bostik Silmax 2620

1-komp fogmassa för bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är lättapplicerad med hand-eller tryckluftsspruta. Efter reaktion med fuktighet härdar massan till en elastiskt och beständigt fog med god rörelseupptagningsförmåga. Uppfyller kraven enligt ISO 11600 F-25LM i kombination med Primer 5075 på betong.

För in- och utvändiga rörelsefogar i betong- tegel- och metallfasader samt runt trä-, metall- och PVC-fönster. Fogmassan ska inte appliceras i direkt kontakt med papperstapet.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Bostik Silmax 2620

Bostik

bottom of page