top of page

Fogmassa

Dana Lim 553 Golvfogmassa
Company Logo

Dana Lim 553 Golvfogmassa

Golvfogmassa 553 tillhör den nya generationen MS-fogmassor, som kombinerar de
bästa egenskaperna från silikon- och polyuretanfogmassor. Fogmassan härdar
genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog, som kan klara
fogrörelser på upp till +/-25 %.

Golvfogmassa 553 är speciellt utvecklad till fogning av trägolv och färdigparkett, samt
till tätningar mellan golv och andra byggnadsdelar, t.ex. väggar, trappor, pelare m.m.
Fogmassan kan slipas, och lackeras med de flesta vanliga vatten- och spritbaserade
golvlacker.

Golvfogmassa 553 är helt luktfri, neutral och snabbhärdande.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Dana Lim 553 Golvfogmassa

Dana Lim

bottom of page