top of page

Fogmassa

Nullifire FS709 Grafit
Company Logo

Nullifire FS709 Grafit

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör. FS709 bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips samt i FB750-skivor i vissa tillämpningar.

FS709 sluter tätt i öppningar och genomföringar i brandcellens väggar och golv, och ger upp till 4 timmars brandmotstånd. Den här produkten skyddar plaströrsgenomföringar vid en eventuell brand och eliminerar behovet av rörförslutningar eller rörstrypare. FS709 lämpar sig för genomföringar med ledningar av följande typ upp till 125 mm: PVC-rör, ABS-rör och HDPE-rör med Armaflex- och glasullsisolering. FS709 kan även användas med metallrör, kablar och kabelbuntar samt med telekommunikationskablar, kabelrännor och kabelstegar.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Nullifire FS709 Grafit

Nullifire

bottom of page