top of page

Verktyg & hjälpmedel

TDV-Rör
Company Logo

TDV-Rör

TDV-röret ser till att det blir rätt tryckutjämning, dränering och ventilation i väggens luftspalten. Montera TDV-rör i varje fogkors, i 45 graders lutning utåt/nedåt, skär ett snitt i bottningslisten i fogkorset varefter röret förs in. Finns i olika färger. Levereras i 50-pack.

Ladda ner mer information:

Kontakta oss för produktinfo
Kontakta oss för säkerhetsdatablad
Kontakta oss för byggvarudeklaration

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

TDV-Rör

Övriga producenter

bottom of page