top of page

Pågående projekt

Ångströmslaboratoriet

Uppsala

NCC genomför en ombyggnation av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Här skapas en kunskapsmiljö för studenter, lärare och forskare.

I projektet ingår tillbyggnad av en flygel och en ny huvudbyggnad. Här byggs Ångströmlaboratoriets nya entré samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och en aula. Utbyggnationen motsvarar totalt 30 000 kvadratmeter.

Stockholmsfog har fått i uppdrag av NCC att bl.a. Utföra fogning på både hus 9 och hus 10. I hus 10 fogar vi inuti ventilationstrummor, dessa är så stora att man går i dem. Utöver det kommer Stockholmsfog att foga efter avrop enligt önskemål från NCC.

Byggnationen sker i två faser. Flygeln (Hus 9) byggstartade våren 2018 och här sker inflyttning hösten 2020. Byggstart för huvudbyggnaden (Hus 10) sker hösten 2018 med inflyttning våren 2022

Foto: Joakim Kröger/NCC

Ångströmslaboratoriet
bottom of page