top of page

Referensprojekt

Färgskrapan

Sollentuna, Stockholm

Med en innovativ och färgstark arkitektur gör ett nytt Sollentuna entré. Ett 15 våningar högt hus med namnet Färgskrapan.

Stockholmsfog fick i uppdrag av Skanska att på avrop utföra fogning. Detta innefattade bl.a. fogning av branddörrar, fönster och andra överenskomna delar av projektet.

Färgskrapan
bottom of page