Referensprojekt

Kapellgärdet

Uppsala

I norra Uppsala utvecklades en ny stadsstruktur, däribland nybyggnad av 158 lägenheter. Byggstart för projektet var i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020.

Stockholmsfog fick i uppdrag av Scandifront att foga fönster och fönsterdörrar.

Kontakta oss

Jonas Jonsson, Projektledare

073-535 43 34
jonas@stockholmsfog.se

Vicky Åfeldt, Administratör

076-007 25 54
vicky@stockholmsfog.se

Oscar Törnqvist, Arbetsledare

073-985 57 78

Peter Kronqvist, Brandtätning
076-022 71 03