Referensprojekt

Kista Torn

Kista, Stockholm

Kista torn är ett bostadshus intill Kista Galleria i centrala Kista i nordvästra Stockholm. Det färdigställdes i början av år 2016 och består av två torn. Det högre har en höjd på 120 meter med 35 bostadsvåningar och är därmed Stockholms näst högsta bostadshus. Byggherre och byggentreprenör var JM. Det andra, kallat K2, har 16 bostadsvåningar och är 60 meter högt och beställdes av Borätt. Tillsammans innehåller de 362 bostäder.

Stockholmsfog fick i uppdrag av Scandifront att foga runt samtliga fönster och även brandpartier. Totalt blev det ca. 10.000 meter fog.

Kontakta oss

Jonas Jonsson, Projektledare

073-535 43 34
jonas@stockholmsfog.se

Vicky Åfeldt, Administratör

076-007 25 54
vicky@stockholmsfog.se

Oscar Törnqvist, Arbetsledare

073-985 57 78

Peter Kronqvist, Brandtätning
076-022 71 03