top of page

Referensprojekt

Kv. Klassföreståndaren - Flat Iron Building

Stockholm City

Flat Iron Building omfattar 13 400 kvadratmeter och är byggd på en trekantig tomt som sträcker sig mellan Norra Bantorget och Barnhusbron. Byggnaden är tänkt att påminna om den 87 meter höga Flatiron Building på Manhattan i New York, uppförd 1902. Den grå betongfasaden har bearbetats med ett raster av linjer och olika toner på ytan. Fasaden är utförd med dubbelglas vilket har möjliggjort stora fönster i yttre liv vilkas varierande placeringar skänker volymen en ledig rytm.

Stockholmsfog fick i uppdrag av Skanska att utföra diverse fogning på avrop. Flat Iron Building var ett av våra första stora projekt och pågick under 2009.

Kv. Klassföreståndaren - Flat Iron Building
bottom of page