top of page

Referensprojekt

Parkeringshuset, The Nest

Ulriksdal, Stockholm

Fastigheten inrymmer elva våningar och den innovativa arkitekturen och gestaltningen speglar dess funktioner. Sedan tidigare är de tre översta våningsplanen uthyrda till Actic med kontor och ett fantastiskt gym med utsikt över Nationalstadsparken och Brunnsviken. De tre översta våningsplanen med kontor och gym ger intrycket av att sväva ovanpå parkeringshusets åtta våningar med 475 parkeringsplatser.

Stockholmsfog fick i uppdrag av PEAB att foga efter påvisande. Detta innefattade bl.a. fogning runt fönster.

Parkeringshuset, The Nest
bottom of page