top of page

Fogmassa

Tremco SP519
Company Logo

Tremco SP519

SP519 är avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall, trä och olika konstmaterial.

Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus.

Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer. Fogmassan härdar genom reaktion med luftfuktighet.

Ladda ner mer information:

Kontakta gärna oss för vägledning i val av produkt.

Maila oss på info@stockholmsfog.se

eller ring Jonas Jonsson på 073-535 43 34

Gray Structure

Tremco SP519

Tremco

bottom of page