top of page

Pågående projekt

Cederhusen

Solna, Stockholm

Cederhusen i Hagastaden kommer att bli Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ, vilket blir ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö.

Det är ett äkta trähus som står på en stadig grund av betong där kvarteren byggs i sin helhet ovanpå taken till de tre tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan, vilket innebär komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion. På grund av grundläggningsförutsättningarna kommer Cederhusen att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong.

Projektet innehåller fyra byggnader på två kvarter. Totalt blir det 234 lägenheter, åtta lokaler och ca 21 500 kvm bta ovan mark.

Projektutvecklingen och genomförandet ligger inom Veidekke Bostad AB respektive Veidekke Entreprenad AB.

Stockholmsfog har fått i uppdrag av Veidekke att utföra samtliga fogningsarbeten på Cederhusen.

Cederhusen
bottom of page