Referensprojekt

Kulturhuset och Teaterhuset

Stockholm City

I centrala Stockholm, vid Sergels torg, ligger Kulturhuset och Teaterhuset. Fastigheterna byggdes 1965 och sedan dess har de tekniska installationerna inte bytts ut mer än vid behov. Det var därför dags att se över dessa. Produktionen drog igång vid årsskiftet 2018/2019.

Stockholmsfog fick i uppdrag av Skanska att utföra erforderlig fogning, bl.a. fogning runt dörrar, trösklar, WC-grupper, takvinklar och omklädningsrum.

Kontakta oss

Jonas Jonsson, Projektledare

073-535 43 34
jonas@stockholmsfog.se

Vicky Åfeldt, Administratör

076-007 25 54
vicky@stockholmsfog.se

Oscar Törnqvist, Arbetsledare

073-985 57 78

Peter Kronqvist, Brandtätning
076-022 71 03