top of page

Referensprojekt

Kvarteret Gisslaren

Årsta, Stockholm

Veidekke har på uppdrag av Familjebostäder byggt 96 studentlägenheter samt en förskola. Gisslaren består av två huskroppar på 5 respektive 8 våningar och är byggt enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Stockholmsfog AB fick i uppdrag av Veidekke att foga prefabricerade betongelement, invändiga fönster och dörrar samt annan överenskommen fogning.

Kvarteret Gisslaren
bottom of page